Fónod Zoltán

( egyetemi docens, irodalomtörténész )

Fónod Zoltán (Ekecs (Szlovákia), 1930. - , .)

Iskoláit szülőfalujában és Csurgón végezte. Itt érettségizett 1950-ben. Menekült diák volt, ingyenesen tanulhatott. 1950-og nem kapott csehszlovák útlevelet. 1954-ben a pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán, 1958-ban annak jogutódján, a Komensky Egyetem BTK-án magyar-történelem szakot végzett. 1969-ben bölcsészdoktori, 1984-ben kandidátusi címet szerzett. 1950-től tanár, 1955-től újságíró, a Szabad Földműves munkatársa. 1960-tól az Új Szó kulturális rovatának vezetője, 1969-1970-ben a Madách Könyv-és Lapkiadó igazgatója, 1970-1972-ben az Új Szó külpolitikai rovatának vezetője, 1972-től 1978-ig, politikailag motivált leváltásáig ismét a Madách Kiadó igazgatója és irodalmi vezetője, 1979-től eltávolításáig (1983) főszerkesztője volt. 1983-tól adjunktus, majd docens a Komensky Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékén, 1986 és 1989 között tanszékvezető. Munkássága elismeréseként 1987-ben Madách Imre-, 1988-ban Fábry Zoltán-díjat kapott. Életművéért a Magyar Köztársaság Csillagrendjével tüntették ki.(1990). Cikkei, glosszái művelődéspolitikai esszéi 1956-tól jelennek meg. Az ötvenes-hatvanas évek közírói munkásságát alkalomszerű írások, kultúrpolitikai reflexiók, recenziók, irodalmi portrék közlése mellett a kölcsönös megismerés igényétől motivált interjúk készítése jellemezte, melyekben a magyar, a cseh, a szlovák kulturális élet kiemelkedő személyiségei szólalnak meg. A hetvenes évek második felében átrendeződik írói tevékenysége. A hagyományébresztő és -őrző forráskutatás, az irodalomtörténet és - kritika foglalkoztatja. Antológiákat állít össze a két háború közti és a kortárs irodalomból. Figyeli a kortárs irodalom jelenségeit, de tevékenysége főként az 1918-1945 közötti időre irányul, a két háború közötti időszak kisebbségi magyar irodalmának feltárásán és kritikai számbavételén fáradozik.Ennek eredménye Fábry Zoltán munkásságának feltárása, rendszerezése, és közzététele. 1998-tól az Irodalmi Szemle és a Szabad Újság főszerkesztője. Írói álneve:Böjthe Zsolt. (Dr. H.J.)

Kapcsolódó cikkek:
1.   A cseh / szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918 - 1995. -Bratislava - Pozsony: Madách - Posonium, 1997 (szerk. Fónod Zoltán)
2.   A csehszlovákiai magyar irodalom 1918-1945 / Fónod Zoltán. -Budapest: , 1993
3.   A csehszlovákiai magyar irodalom 1918-1945 / Fónod Zoltán. -Budapest: , 1993
4.   A csehszlovákiai magyar irodalom története 1918-1945 / Fónod Zoltán. -Pozsony: , 1992
5.   A csehszlovákiai magyar próza egy esztendeje / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: , 1966
6.   A csehszlováliai magyar irodalom harminc éve / Fónod Zoltán, 1980
7.   A líra ébresztése / Fónod Zoltán, 1965
8.   Ars poetica / Fónod Zoltán, 1959
9.   Az idő sodrában, 1975 (szerk. Fónod Zoltán)
10.   Az út 1931-1936, 1981 (szerk. Fónod Zoltán)
11.   Együtt a harcban, 1976 (szerk. Fónod Zoltán)
12.   Jelenlét, 1979 (szerk. Fónod Zoltán-Zalabai Zsigmond)
13.   Hűség / Fónod Zoltán, 1969
14.   Megmozdult világban Fábry Zoltán élete és munkássága / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: Madách, 1987
15.   Kőtábláink / Fónod Zoltán, 1990
16.   Körvonalak / Fónod Zoltán, 1982
17.   Perben a történelemmel. Fábry Zoltán élete és munkássága / Fónod Zoltán, 1993
18.   Szétszóródás után / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: Madách-Posonium,
19.   Tegnapi önismeret / Fónod Zoltán, 1986
20.   Vallató idő / Fónod Zoltán, 1980
21.   Vékony, csörgedező patak, mely gazdaságot ígér / Fónod Zoltán. -Bratislava - Pozsony: , 1963
22.   Virradat, 1974 (szerk. Fónod Zoltán)
Kapcsolódó internetes hivatkozások:
1.   Fónod Zoltán 80 éves
2.   Nagykövetségi köszöntés
 

Katalógus

 
 

Könyvtári bejelentkezés


 

Könyvajánlók

 

Közösség