Kovács Kálmán

( irodalomtörténész )

Kovács Kálmán (Kaposszentbenedek, 1930. - Debrecen, 1983.)

A népi írók mozgalmának hatására papok,tanítók járták az elemi iskolákat,és igyekeztek kiemelni a tehetséges diákokat.Így került Csurgóra ingyenes tanulónak.A pártfogást,útjának egyengetését azzal hálálta meg,hogy a gimnázium minden osztályát kitűnő eredménnyel végezte el.A csurgói gimnázium alma mater lett számára,ahová professzorként is szívesen visszatért előadást tartani vagy ünnepségek résztvevőjeként.A "kálvinista Róma" nemcsak Csokonai révén vonzotta,ide egyengette útját a kitaníttató református egyház is.Irodalmi pályája szorosan összefügg a debreceni folyóiratok létével.Első kisebb írásai az Építünk-ben, majd az Alföld-ben jelentek meg.Az Alföld főszerkesztője lett.A folyóirat élén végzett munkáját az igényesség jellemezte.A halál korán elragadta.Laczkó Andrással folytatott telefonbeszélgetése is vallomás:"Somogyország világom és magatartásom meghatározó forrásvidéke.Jó anyára az útmutató.Eliziumi táj ez, munka,puritanizmus,paraszti környezet,szókimondó őszinteség,másokért, közösségért áldozni tudó odaadás."Számos tanulmánya jelent meg az Alföld, az Irodalomtörténet, a Helikon, a Tiszatáj hasábjain és különböző tanulmánykötetekben, egyetemi jegyzetekben. Tagja volt a Magyar Írók Szövetségének, a Kritikusok Nemzetközi Szövetségének. (Dr. H.J.)

Kapcsolódó cikkek:
1.   "Mit mond az agg rege" (Tompa Mihály mondafeldolgozásai) / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1963
2.   Eszmék és irodalom / Dr. Kovács Kálmán
3.   Fejezet a magyar kritika történetéből / Dr. Kovács Kálmán
4.   Gyulai Pál szépprózája / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1976
5.   Gyulai Pál társadalom- és művészetszemlélete 1849 előtt / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1961
6.   Tompa hangulatköltészere / Kovács Kálmán. -Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1965
7.   Új Magyar Életrajzi Lexikon III.. -Budapest: Magyar Könyvklub, 2002
 

Katalógus

 
 

Könyvtári bejelentkezés


 

Könyvajánlók

 

Közösség