Ruzsás Lajos Ernő

( történész, a történelemtudomány doktora )

Ruzsás Lajos Ernő (Vukovár, 1914. - Pécs, 1981.)

Édesapja, Ruzsás Lajos, amikor a fia Csurgóra került a siklósi községi polgári fiúiskola IV. osztályából, Siklóson volt református lelkész. Csak egy évig tanult Csurgón. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Kollégium tagjaként a budapesti Pázmámy Péter Tudományegyetemen végezte, ahol 1938-ban történelem-latin szakos középiskolai tanári, 1939-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1939-42-ben a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának, 1942-45-ben a budapesti Lónyai úti gimnáziumnak volt a tanára. 1945-től a Pécsi Egyetemi Könyvtár könyvtárosa volt, ahonnan 1951-ben indoklás nélkül elbocsátották. 1951-52-ben a Pécsi Pedagógiai Főiskola történeti tanszékén volt óraadó tanár, 1952-től haláláig a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének volt tudományos munkatársa, majd a történettudományi osztály vezetője. 1965-től a pécsi tudományegyetem közgazdaságtudományi karán tanított. 1969-től egyetemi docens, 1976-tól egyetemi tanár. Fő kutatási területei: egyetemes és magyar gazdaságtörténet, kiemelten a Dunántúl 16-19. sz.-i mezőgazdaság-és ipartörténete.  (Dr. H.J.)

Kapcsolódó cikkek:
1.   A Pápai Kollégium története / Rúzsás Lajos, Trócsányi Zsolt, Bodolay Géza, Kiss Ferenc, Pölöskei Ferenc. -Budapest: Tankönyvkiadó, 1981 (szerk. Trócsányi Zsolt)
2.   A szőlőművelés átalakulása Baranyában a XIX. században / Dr.Rúzsás Lajos. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete, 1961
3.   A várostörténeti kutatás helyzete és feladatai / Ruzsás Lajos-Szücs Jenő. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1966
4.   Pécs hadi helyzetének hatása a város fejlődésére 1543-1686 / Ruzsás Lajos. -Pécs: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete, 1961
5.   Zuzammenfassung zum Gedenkbuch Szigetvár / Ruzsás Lajos. -Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete, 1966
 
 
 

Könyvtári bejelentkezés


 

Könyvajánlók

 

Közösség