Soltra Elemér

( tanár, érem- és festőművész )

Soltra Elemér (Jákó, 1922. - Pécs, 2013.)

Édesapja a 20-as évek elején került Jákóra preoráns tanítónak.Az elemi iskola alsó négy osztályát otthon töltötte. Az ötödik osztálytól a kaposvári Somssich Gimnáziumban tanult, majd a negyedik osztálytól a csurgói gimnáziumba került.Itt Raksányi Lajos volt a rajztanára.Érettségi után felvették a főiskolára. Tanulmányait a világháború megszakította. A tanszéken maradt tanársegédként. Nem akart a fővárosban maradni, úgy érezte, kötelessége van a szülőföld iránt. Kaposvárra került, ahol rövid idő alatt a szakfelügyeletet is rá bízták. 1951-ben a pécsi gyakorló iskola tanára lett, majd átkerült a Pécsi Pedagógiai Főiskolára, amely később Pécsi Tanárképző Főiskola lett. 1957-től 1966-ig a Leőwey Gimnázium rajtanára volt, mivel 56-os megnyilvánulásai miatt a a főiskoláról eltávolították.Tanszékvezető főiskolai tanárként vonult nyugdíjba. Országosan elismert festő-és grafikusművész, a pécsi Kisgrafika Barátok Egyesülete elnöke. Neves rokona, Soltra Alajos emlékére létrehozta egykori közös iskolájuk számára a Soltra Alajos érem-alapítványt, amelyet 1990-től évente osztanak ki az év diákjának, tanárának,öregdiákjának. 1991-ben a háború során elpusztult Soltra Alajos festmény helyett megfestette a nagy alapítványtevő portréját és iskolájának adományozta.1999. május 28-án osztálytársa, Baksa Lajos felkérésére testnevelő-tanáruk, Mester Gábor arcképét adományozták az iskolának.  1999-ben Csurgó Város Díszpolgára címmel tüntették ki. 2013. május 3-án meghalt.

(Dr. H.J.)

Kapcsolódó cikkek:
1.   A rajz tanítása / Soltra Elemér. -Budapest: Tankönyvkiadó, 1988
Kapcsolódó internetes hivatkozások:
1.   Soltra Elemér 85 éves
2.   Az Artportálon
 
 
 

Könyvtári bejelentkezés


 

Könyvajánlók

 

Közösség