Egy régi könyv, amely összeköt városokat, országokat: konferencia Szlovéniában

VE : 2023. 08. 30.
Könyvtárunk büszkesége

Lendván, a Városházán 2023. augusztus 25-én pénteken a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, a Lendvai Galéria-Múzeum, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és Lendva Község társszervezésében lezajlott a „450 éve jelent meg az első nyomtatott magyar könyv Alsólendván a reformáció idején” című nemzetközi tudományos konferencia. Lendva község honlapján az alábbi híradás jelent meg az eseményről:

„A 16. században, a reformáció idején az akkori Alsólendván alakult ki a régió legfőbb irodalmi és vallási központja. 1573-ban és 1574-ben a Bánffyk alsólendvai udvarában működött Hoffhalter Rudolf híres vándornyomdász nyomdája, és itt nyomtatták ki az első nyomtatott könyveket a mai Szlovénia területén.

A nyomtatás 450. évfordulója alkalmából szervezett konferencia keretében a történelem során először voltak megtekinthetőek Kultsár György protestáns prédikátor és tanító Az halálról való készületről rövid tanóság, Postilla, és Az ördögnek a penitencia tarto bűnössel való vetélkedéséről… című könyvei eredeti példányai. A kiállítási tárgyakat a konferencia résztvevői a Városházán, majd másnap a nagyközönség a Polgárosodás, Nyomdászat és Ernyőgyártás Múzeumában rendezett kiállításon láthatta őket.

A nemzetközi konferencia keretében Matjaž Lulik, a ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár Régi Nyomtatványgyűjteményének a gondnoka, Varga Bernadett, az Országos Széchenyi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának az osztályvezetője, Klavdija Sedar, a muraszombati Primož Trubar Intézet igazgatója, Violáná Bakonyi Ibolya, a csurgói Református Gimnázium könyvtára muzeális gyűjteményének a gondnoka, Bence Lajos, a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság elnöke, Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria-Múzeum főmuzeológusa, Časar Sebastijan, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ könyvtárosa, valamint Zágorec-Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója adtak elő.”

Kulcsár György Postilla c. prédikációgyűjteménye olyan népszerű volt a maga korában, hogy még kétszer kiadták Bártfán. A lendvai első kiadásból mindössze 23 példány maradt, ezek egyikét a csurgói gimnázium Nagykönyvtára őrzi. Az értékes nyomtatványt Csire István nagybajomi református lelkész ajándékozta az iskola könyvtárának 1882-ben. A ronggyá olvasott kötetről a restaurálás során derült ki, hogy három kötése volt, s a legbelső egy magyar nyelvű kódextöredéket rejtett.

 Az előadások videofelvétele megtekinthető itt:

 https://www.kl-kl.si/hu/nemzetkozi-konferencia-450-eve-jelent-meg-az-elso-nyomtatott-magyar-konyv-alsolendvan-a-reformacio-idejen/

Lendva honlapján megjelent hír: https://www.lendava.si/vsebina/visszatrt-lendvra-a-mai-szlovnia-terletn-megjelent-els-nyomtatott-knyv-

Kép a konferenciáról