Ajándékozások

kvtadmin : 2013. 06. 17.


A tanév vége felé közeledve megszaporodtak az ajándékozások könyvtárunk részére. Sok hasznos és érdekes dokumentummal gyarapodtunk. Kollégáinkkal együtt mondhatjuk: napi munkánknak is mindig új lendületet ad, hogy érezzük az iskola felé áramló jó szándékot, figyelmet, segítőkészséget.

Májusban az MTA Irodalomtudmányi Intézetének Eötvös könyvtárából kaptunk folyóiratokat: a Magyar Könyvszemle 5 évfolyamát és az Irodalomtörténeti Közlemények állományunkból hiányzó évfolyamait, köszönet érte Héjjas Eszter könyvtárvezetőnek!

Nébli László fizikai és matematikai tárgyú könyveket adományozott és iskolai atlaszgyűjteményéből 11 db érdekességet: pl. török, cseh, 1942-ben kiadott  magyar atlaszt, s a rossz állapotban levőket be is köttette nekünk.

Dr Torma Ákos, a kaposvári református gyülekezet presbitere kirándulócsoporttal járt erre, később múlt századi könyvekkel tért vissza, és egy igazi kuriózumot is hozott: az iharosberényi Inkey báró elpusztított könyvtárából kimentett kötetet.

Kercser Zsuzsanna Székesfehérvárról hűségesen küldi nekünk a közelmúltban megjelent történelmi tárgyú könyveket, ezúttal is hasznos és több esetben helytörténeti érdekességű dokumentummal gyarapítva gyűjteményünket.

Az öregdiáktalálkozó alkalmával is kaptunk, mint minden évben, ajándékot. Halászné Péter Katalin egy német kiadványt hozott. Baksa Lajos, legidősebb öregdiákunk pedig saját könyvtárából válogatott 33 db könyvet: magyar klasszikus és kötelező irodalmat.

 

Minden kedves adományozónk fogadja köszönetünket!