Pályázat és vetélkedő a Kálvin-konferencia alkalmából

kvtadmin : 2014. 10. 03.

 

KálvinIskolánk

 PÁLYÁZATOT HIRDET

 általános iskolás és középiskolás tanulók számára a Kálvin-konferencia kapcsán.

 Az egyéni pályázat címe:         

 Levél a csokonais diákokhoz - egy régmúltban élt diák úti élményei –

 

A 7- 8.  osztályosok feladata: PPT készítés (max. 3 fős csapat.) az első magyar reformátorokról. 

A 9-12. osztályok vetélkedőn, történelmi tudáspróbán vesznek részt. A vetélkedő témája: református fejedelmeink.

Mindegyik feladathoz segítséget találtok a könyvtárban és az interneten.

Itt találjátok az ajánlójegyzéket könyv- és honlapcímekkel:

Ajánlott olvasmányok a 7-8. osztályos tanulók PPT – pályázatához

EZEKET MEGTALÁLHATOD AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN:

Összefoglaló művek:

-         7. osztályos református hittankönyv

-         Bottyán János: Hitünk hősei

-         Tóth-Kása István-Tőkéczki L.: Egyháztörténet I.

-         György Antal: A hit példaképei

-         Révész Imre: A magyar református egyház története

-         Unghváry Sándor: A magyar reformáció az ottomán hódoltság alatt a 16. században

-         Új Magyar Irodalmi Lexikon

-         Magyar Életrajzi Lexikon

 

Életrajzok, irodalmi szemelvények:

Tóth-Máthé Miklós: Isten trombitája : [Regény Méliusz Juhász Péterről] ;

"Megszámlálta futásodat..." : [Regény Károli Gáspárról]

Révész Imre:Dévai Bíró Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei

Szabó András: A rejtőzködő bibliafordító. (Károli Gáspárról)

Három veréb hat szemmel . (Sztárai, Sylvester, Heltai, Bornemisza műveiből)

EZEKET AZ INTERNETEN ÉRHETED EL:

 

Keveházi László: „A kereszt igéjét hirdetni kezdtem”. Sztárai élete.

http://mek.oszk.hu/05600/05669/05669.pdf

 

Dévai Bíró Mátyásról a Protestáns Panteonban (képekkel):

http://church.lutheran.hu/reformatio/ppanteon/pp_ev_devai_biro_matyas.htm

 

Sylvester Jánosról a Protestáns Panteonban (képekkel):

http://church.lutheran.hu/reformatio/ppsj.htm

 

Bornemisza Péter irodalmi munkásságáról:

http://www.literatura.hu/irok/renesz/bornemisza.htm

(A WIKIPÉDIA adatai nem mindig megbízhatók! Felhasználás előtt nézd meg az adatok forrását!)

 

Ajánlott olvasmányok a

REFORMÁTUS FEJEDELMEINK” témához

 

Összefoglaló művek:

-         Bottyán János: Hitünk hősei

-         Tóth-Kása István-Tőkéczki L.: Egyháztörténet I.

-         György Antal: A hit példaképei

-         Révész Imre: A magyar református egyház története

-         Unghváry Sándor: A magyar reformáció az ottomán hódoltság alatt a 16. században

Életrajzok, irodalmi szemelvények:

Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor

Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem

(interneten: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/160795/t_dekdb_bibRTA0001872)

Santavuori: A fejedelem útja

Benda Kálmán: Bocskai István

Nagy László: A bibliás őrálló fejedelem (I. Rákóczi Györgyről)

 

EZEKET AZ INTERNETEN ÉRHETED EL – a könyvek elolvasását nem helyettesítik, csak kiegészítik!

 

http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/bethlen_gabor_megvalasztasa_es_erdelyi_fejedelmi_evei.html

 

http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/bethlen_gabor_megvalasztasa_es_erdelyi_fejedelmi_evei.html

 

http://www.erdelyweb.hu/historia/fejedelmek/bocskai_istvan.htm

 

https://reformatus.hu/mutat/ne-maradjunk-el-a-bethleni-reformatussagtol/

 

http://real.mtak.hu/3164/1/1009588.pdf