Könyvadomány Budapestről

kvtadmin : 2015. 02. 02.

Pajorin Klára ajándékai2015. január 27-én dr. Horváth József nyugalmazott tanárunk hozta meg Budapestről Pajorin Klára reneszánszkutató kandidátus ajándékkönyveit. A 87 darabból álló csomag elsősorban a tudós hölgy szakmájához kötődő műveket és 19 darab könyvtörténeti - olvasmánytörténeti művet tartalmazott. Egyben megkaphattuk Héjjas Eszternek, az MTA Eötvös Könyvtár vezetőjének ajándékait: az Irodalomtudományi Közlemények és a Magyar Könyvszemle utolsó két évének évfolyamait. Ugyancsak ezzel a szállítmánnyal érkezett meg az Eötvös Kollégium igazgatójának, dr. Hováth Lászlónak egy ajándékkönyve, melynek három csurgói vonatkozása is van: Radnai Gyula: Fizikusok és matematikusok az Eötvös Collegiumban 1895–1950. című könyv. Az adományokért ezúton is köszönetet mondunk.