Berzsenyi György

Születési hely
Budapest
Születési dátum
1938

Vargha Györgyként született. Apja szentlászlói és balatonfüredi Vargha Miklós tüzértiszt volt. Ő a világháború befejezéséig Szombathelyen szolgált. Visszaköltöztek Niklára, ahol édesanyja, Berzsenyi Kornélia 100 holdat visszakapott az egykori Berzsenyi- birtokból. Ezt el kellett adniuk, sőt a házból is kilakoltatták őket. Édesanyja, Berzsenyi Dániel dédunokája gondnokként maradhatott a mai Berzsenyi Múzeum épületében. Elemi iskoláit Niklán végezte, majd a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulója lett. Sok nagyszerű tanára közül magyartanárát, Ütő Mihályt emeli ki. Az ő hatására, valamint az iskola névadójának, Csokonainak és Berzsenyi Dániel ükapjának nyomdokait követve eredetileg az irodalmi pályát választotta volna. De jött az 56-os forradalom, melynek mint utolsó éves gimnazista, aktív részese volt – Csurgón, Niklán és Budapesten. El kellett hagynia hazáját. Minthogy Amerikában nem lett volna célszerű a magyar irodalmat tanulmányozni, második kedvenc tantárgyára, a matematikára váltott. Itt vette fel anyja családi nevét. Itt szerezte egyetemi diplomáját, majd az első 21 évben Lousianában és Texasban állami egyetemeken tanított. Szakterülete a komplex analízis volt, melyben több tanulmánya jelent meg a Journal of Mathematical Analysis and Applications, az Applicable Analysis és más kiadványokban. Az akadémiai ranglétrán 1981-ben felkapaszkodott a professzori rangra, majd 1988-ban Indianában a Rose-Hulman Institute of Technology-n átvehette a második matematika tanszék vezetését. Ezt hat évig töltötte be, majd miután ismét véglegesítették, professzorként visszatért a tanári munkára. 32 évi tanítás után 1999-ben ment nyugdíjba. Csurgói diákkorában főleg a Középiskolai Matematikai Lapok és a különböző matematikai versenyek vonzották a matematikához, de arra csak később jött rá, hogy matematikából Magyarország az egész világ részére példakép a tehetségkutatás és a tehetséggondozás terén. Pályaválasztására és pályafutására a KöMal volt a legnagyobb hatással. Amikor 1956. november 29-én átlépte az osztrák határt, batyujában annak még el nem olvasott számait cipelte magával. (Dr. H.J.)