Fekete Lajos

Születési hely
Kiskőrös
Születési dátum
1819
Halálozás helye
Budapest
Halálozás dátuma
1911

Csak néhány éve fedeztük fel a személyét, pedig az 1848-as forradalom idején csurgói nemzetgyűlési képviselőként nem kevesebbet tett, mint elsőfokú törvényszéki központtá tette Csurgót, megteremtve a járási székhellyé- válás első lépését. Ő az első személyiség, akinek a legnagyobb magyar költőhöz fűződő barátsága révén, Petőfi hallott Csurgóról. Középiskoláit befejezve Pestre költözött., ahol jogi tanulmányokat folytatott. 1843-ban a pozsonyi országgyűlést is látogatta. Ebben az évben pesti, Magyar utcai lakásán vendégül látta Petőfi Sándort, aki nála fordította le Charles Bernard egyik regényét, majd James Robin Hood című regényéhez is hozzáfogott. Mindkét fordításra az ismert drámaíró, Nagy Ignác kérte fel. Nagy Ignác Keszthelyen született, apja Festetics tiszttartója volt. Az ő személye kulcs lehet Fekete Lajos csurgói jelöléséhez is Életrajzírója szerint Petőfi vidám és gondtalan napokat töltött Fekete Lajosnál. Fekete 1848-ban a Pesti Hírlap tudósítója volt, és a lapban május 26-án megjelent cikkében Csurgó mezőváros számára első bíróságú jogkört követelt, amelyet meg is kapott. A törvénykezés megkönnyítésére a XI. tc. 3. § alapján úgy határozott a megyei bizottmány, hogy Csurgó mezővárosban is elsőfokú törvényszéket állít fel. Méltányolta a helyi lakosság kérését, hogy az úriszék megszűnésével a megye déli részének jogszolgálati ellátatlanságára az országos sajtóban is felhívják a figyelmet. Július 2-ára tűzték ki az országgyűlési választásokat. A csurgói választókerületben (31 helység) Fekete Lajos uradalmi ügyészt választották meg országgyűlési képviselőnek. Az országgyűlésen Kossuth politikáját támogatta, a kormányzót Debrecenbe is követte. Megszavazta a Habsburg- ház trónfosztását. A szabadságharc bukása után halálra ítélték, de 1850-ben amnesztiával szabadult. 1867 után ismét politikai szerepet vállalt, négy ízben is tagja volt a parlamentnek. Az 1875-ös fúzió során követte Tisza Kálmánt. Amikor Tisza miniszterelnökséget vállalt, elhagyta a pártot. Utolsó éveiben visszavonultan élt. (Dr. H.J.)