ELHUNYT FEKETE GYÖRGY

kvtadmin : 2020. 05. 12.

Fekete György Életének 88. évében elhunyt  Fekete György, Kossuth- és     Munkácsy Mihály-díjas   belsőépítész, iparművész,   szakíró, politikus, helyettes   államtitkár, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke, iskolánk öregdiákja.


A 200 éves évforduló, 1992-ben ő avatta fel Nagyváthy János emlékművét, Hadik Magda alkotását. A református gimnázium újraindulása után ajándékként megtervezte a diákkönyvtár bútorzatát, polcrendszerét, a park zöldjét behozva – ahogy ő mondta - az olvasók közé. Testvérével, dr. Fekete Károllyal emlékharangot adományozott a gimnáziumnak. Nagyapja, Rácz Dezső 35 évig  iskolánk hírneves tanára volt.

Amikor Fekete Györgyöt a MMA elnökévé választották, városunk polgármestere, Füstös János levélben köszöntötte. A művész válaszában a következőket írta: „…elismerő sorait külön is köszönöm. Különösen azokat a mondatokat, melyek családom felmenőire emlékeztetnek, s egyben saját fiatalságom csurgói időszakát is visszaidézik…, …ahol neveltetésem meghatározó időszaka is zajlott…”

A Minden Tanárok Harangjának alapító okiratában testvérével, dr. Fekete Károllyal írta: „…mindazon tanároknak emlékére, akik valaha itt tanítottak, tanítanak és fognak tanítani. Megkondulásakor hangja mindig élesszen bennünk reájuk emlékező, szépséges visszhangot. Mi abban a szerencsében is részesülhettünk, hogy nem csak magunk lehettünk diákok a gimnázium falai között, hanem nagyapánk, Rácz Dezső tanár úr, aki görögöt, tornát, éneket és zenét tanított. A harang legyen a zene nyelvén beszédes tanúja és szószólója a generációk egymásrautaltságának, tanár és tanuló kölcsönös tiszteletének és ragaszkodásának.”

               Szóljon ezúttal a harang az ő tiszteletére és emlékezetére!

                (Dr. H.J. cikkei nyomán)