Mi írtuk

Kovács Andor

kvtadmin : 2015. 11. 04.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Kovács Andor közgazdász, Csurgó város díszpolgára és volt Csokonais diákunk. Az 1956-os forradalom idején Svájcba menekült. Baselben való tartózkodása idején sem feledte el Csurgót, hiszen alapítványt hozott létre és értékes könyvadományokat küldött a Nagykönyvtárnak.Gyűjtésével hozzájárult az új csurgói Református templom megépítéséhez. Az ő kezdeményezésére jött létre a "Csurgói gazdaképző Alapítvány".Kívánsága szerint Csurgón helyezték végső nyughelyére.

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2013. 01. 16.
Forrás
Dunántúli Református Lap
Megjelenés dátuma
A "72 óra kompromisszumok nélkül" keretében október 11-én mozdult meg iskolánk diáksága és bizonyítottak az önkéntességben. Kálvinizmus és hazaszeretet címmel tartott előadást dr. Huszár Pál főgondnok iskolánkban a Kálvin-konferencia alkalmából. Ugyanezen a napon avatták Mélius Juhász Péter szobrát, Szabó Zoltán alkotását.Megnyílt a Melius-kiállítás a díszterem előtti térben.

A csurgói patrónus

kvtadmin : 2012. 09. 10.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
Matolcsy Sándor emlékére a csurgói gimnáziumban rendezték a családi nagy találkozót. Az alkalomra könyv is jelent meg a könyvtárpártoló alapítvány támogatásával.

Advent a Csokonaiban

kvtadmin : 2012. 01. 18.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Gazdag és szívet-lelket melengető programokat élhetett meg az idei ádventben is a Csokonais diák. Kiosztották az év tanára és diákja díjakat.

Csurgói emlékezés

kvtadmin : 2011. 09. 26.
Forrás
Evangélikus Élet
Megjelenés dátuma
A bécsi magyar Európa Klub 50 tagja látogatta meg a nyár elején iskolánkat és könyvtárát. Ezen emlékezetes látogatás alkalmából született az írás iskolatörténészünk tollából.

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2011. 04. 13.
Forrás
Dunántúli Református Lap
Megjelenés dátuma
Rajzkiállítás nyílt Varga Róza és Varga Luca Kató alkotásaiból.Kollégiumi Bibliaóra volt. Szakács Gergely pápai lelkipásztor tartotta a tantestületnek a közösségépítő játékot.Sikeres volt a kézilabda iskolánkban.Néptánc tábor lesz Csurgón június végén.

"Mielőtt..."

kvtadmin : 2011. 05. 04.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Varga Róza és Varga Luca kiállításmegnyitójának közlése a helyi lapban.

"Három csepp víz és a szavak sugara" Reformációs ünnepségek a Csokonaiban

kvtadmin : 2010. 12. 14.
Forrás
Dunántúli Református Lap
Megjelenés dátuma
Keresztyén magyarság a Kárpát-medencében címmel rendeztünk Kálvin konferenciát a Csokonai református gimnáziumban.Közel az ég hozzám, közel az Istenem címmel Gulyásné Raksányi Olga magyar református templomokat bemutató képeslapjaiból rendeztünk kiállítást. Október 28-án Steinbach József püspök úr szolgálatával ünnepi istentiszteleten vehettünk részt, ahol három diákunk tett konfirmációs fogadalmat.

Csokonai katedrája

kvtadmin : 2011. 01. 20.
Forrás
Új Katedra
Megjelenés dátuma
Csokonai Vitéz Mihály nem azért hagyta el Csurgót, mert szembekerült vezetőivel - írja a gimnázium helytörténész tanára.

A mi Trianonunk

kvtadmin : 2011. 01. 20.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
A szerző összefoglalója a Csurgót is érintő trianoni döntés következményeiről.

IGEN!

kvtadmin : 2011. 01. 21.
Forrás
Csurgói Harangszó
Megjelenés dátuma
A Feltámadási menet 2010. tavaszán is érintette Csurgót. Az itt zajló eseményekről tudósított iskolánk tanára írásában.

Országos Protestáns Napok

kvtadmin : 2010. 05. 28.
Forrás
Dunántúli Református Lap
Megjelenés dátuma
Az első oskola adott otthont az Országos Protestáns Napok keretében megrendezett Sárközy és Nagyváthy konferenciának. A magyar fewdes és zászlós úr c. Nagyváthy könyv bemutatójáa is itt került sor. A Sárközy-emléktáblát Nagy Csaba esperes avatta fel.

Köszönet az 1%-ért

kvtadmin : 2011. 01. 15.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
A Csurgói Református Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának és a csurgói református gimnáziumban működő Matoltsy Könyvtárpártoló Alapítványnak a köszönete az adók 1%-áért.

Álláshirdetés

kvtadmin : 2011. 01. 12.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pályázatot hirdet a 2008/2009-es tanévre matematika szakos tanári állásra.

Ballagás Csurgón

kvtadmin : 2011. 01. 12.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
A 2007/2008-as tanév ballagási ünnepsége a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumában.

Ballagás Csurgón

kvtadmin : 2010. 11. 23.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
A 2007/2008-as tanévben 25 maturandus ballagott el. A hagyományokhoz hűen vonultak át a végzősök az iskolazászló vezetésével az alma materből a templomba, ahol az Isten Igéjét Bellai Zoltán református lelkész, az iskola igazgatótanácsának elnöke hirdette.

Álláshirdetés

kvtadmin : 2011. 01. 12.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium szeptembertől főállású vallástanárt keres.