Czibor Mór

Névváltozatok
gimnáziumi tanár
tanítóképzői igazgató
Születési hely
Naszály
Születési dátum
1838
Halálozás helye
Csurgó
Halálozás dátuma
1883

1838-ban született az Esztergom megyei Naszályon református lelkészi családból. (Héjas Pál szerint 1845-ben született a Komárom megyei Kömlődön.) Elemi iskoláit szülőfalujában, a gimnáziumot Pápán végezte. A pápai főiskolán a teológiai és bölcsészeti szakhoz tartozó tantárgyakat hallgatta. 1860-ban nyilt pályázat útján a csurgói gimnáziumba választották meg nyelvészeti és természettan tanárnak. Logikus, fáradhatatlan, buzgó tanár volt, megvesztegethetetlenségig egyenes, tiszta jellem. Csak a teste volt gyenge a nagy feladathoz. Az akkori időben 24-28 órában tanítottak. Ehhez még rotációs rendszerben az igazgatóságot is elvállalták, ráadásul ingyen. Könyvtárőr is volt. Rendezésével emberfeletti munkát végzett. Ő kezdte el a katalógus- készítést. Vagy 4000 könyvet rendezett nagy buzgalommal, nagy szakértelemmel. A gimnáziumban a történetet és a természettant tanította. A miniszter elrendelte a tanítói tanfolyamokat az őszi szünetben 6 heti időtartammal. Ő volt az egyik vezető tanár. Elvállalta a természettani előadásokat. Nagyon sok tanító jelent meg, ezért a helybeli új református templomban tartották az előadásokat. A magas, boltíves templomban az előadás óriási fizikai erőt igényelt. Innen a fizikai előadóba mentek. Ott megint elmagyarázta a gépek csinját-binját. Lelket ölő, testet fárasztó munka volt. 1869-ben az induló állami tanítóképzőhöz került, amelynek tíz év múlva Bárány Ignác után az igazgatója lett. „Kötelességtudásra nevelő, komoly, szigorú ember volt” – mondta róla egyik tanítványa, Hodossy Béla. Feljegyezték róla a krónikások, hogy „éjjeli óráját nem sajnálta a csillagok szemléltetése végett feláldozni.” 1879 augusztusában Kaposváron a Somogy megyei tanítóegylet elnökévé választották. Korán hunyt el. Beteges szervezetét az intézet átköltöztetése az ideiglenes otthonból (a mai Városi Múzeum északi szárnyából) a véglegesbe (mai Eötvös József Általános Iskola helyén állt egykori épületbe) megviselte. A gyenge test nem sokáig bírta a lélek roppant erejét. Legszebb férfi korában, 38 évesen halt meg 1883 június elején. Sírja, amely Csurgón érettségizett fiát, Ferencet is befogadja, a csurgói központi temetőben van. Olajfestésű arcképe a gimnázium dísztermében található. ( Dr. H.J.)