Mi írtuk

Sajtóanyag a magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Horvát-Magyar Képzési Együttműködés című projektről

kvtadmin : 2018. 12. 21.
Forrás
Somogyi Hírlap
Megjelenés dátuma
A határmenti régió három iskolájának diákjai a közös programok során ismerhették meg egymás hagyományos és kulturális értékeit a modern technikák felhasználásával és a személyes találkozások során.

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2019. 01. 09.
Forrás
Dunántúli Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
A legfrissebb hírek a gimnázium életéből: Kálvin konferencia, Ünnepi Istentisztelet, Színházlátogatás, Felhívás Pókos Ferenc domborművének elkészítésére

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2018. 01. 04.
Forrás
Dunántúli Református Lap
Megjelenés dátuma
Az egyházkerület havi lapjában időről-időre tájékozódhatunk a gimnáziumban történt legfontosabb eseményekről: a népmesemondó versenyről, az iskolai versenyeredményekről, az ormánsági kirándulásról, Für Lajos feleségének könyvajándékáról, a Kálvin-konferencia programjairól, a gólyaavatóról, az október 23-i rendhagyó történelem óráról, a Reformáció 500 ünnepi istentiszteletról, a Nincs talán még elfeledve a dal c. zárórendezvényen való debreceni részvételről és a 3. Dunántúli Felsőtagozatos Hittanos találkozóról.

Hírlevél

kvtadmin : 2015. 11. 10.
Forrás
A város szívében
Megjelenés dátuma
Beszámoló az iskola életéről, sikereiről, rendezvényeiről.

Hírlevél

kvtadmin : 2015. 11. 04.
Forrás
A város szívében
Megjelenés dátuma
Beszámoló az iskola életéről, sikereiről, rendezvényeiről.

Hírlevél

kvtadmin : 2015. 11. 04.
Forrás
A város szívében
Megjelenés dátuma
Iskolánkról szóló rövid összefoglaló írások.

Josepha

kvtadmin : 2015. 11. 23.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Josepha Mária Rauchoffer élettörténete.

Csurgón...

kvtadmin : 2016. 04. 22.
Forrás
Reformátusok Lapja
Megjelenés dátuma
Az iskolai ballagásról tudósított a református hetilap.

A Csokonai Református Gimnázium a Magyar Református Szeretetszolgálattal közösen idén is meghirdeti a "Nyilas Misi karácsonya - adománygyűjtési akciót"

kvtadmin : 2015. 11. 06.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Kárpátaljára, az Irgalmas Szamaritánus Árvaházba és a Beregszászi Diakóniai Központba szállítják el az adományokat és az összegyűlt egyéb adományokat.

IN memoriam Horváth Lajos

kvtadmin : 2015. 11. 05.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Horváth Lajos az 1993-ban újraindult Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium alapító tanára, az intézményt vezető Iskolairányító Bizottság tagja volt.

Kettős ezüstmise

kvtadmin : 2015. 11. 05.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Stix Tamás ladi plébános, és Dr. Kuminetz Géza a PPKE Hittudományi Kar dékánja, a Központi Papnevelő Intézet rektora volt csurgói diák adott hálát papszentelésük 25. évfordulóján.

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2015. 11. 05.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium hitéletéről, ünnepek-hétköznapok eseményeiről, sport- és versenyeredményeiről számol be.

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2015. 11. 05.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
A gimnázium nyári néptánctáboráról, a könyvtári kiállításokról, a könyvtár állományvédelméről, gyarapodásáról és látogatóinkról olvashatunk.

Hírek a Csokonaiból

kvtadmin : 2013. 06. 05.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Az elmúlt hónapban iskolánkban történt eseményekről olvashatunk híreket, versenyeredményeket a helyi lap hasábjain.

Kincsem a családom

kvtadmin : 2013. 06. 05.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
A családról beszélgettek csurgóiakkal Balogh András és Baloghné Békési Beáta a Jézus Szíve templomban.

Soltra Elemér

kvtadmin : 2015. 11. 04.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Soltra Elemér tanszékvezető főiskolai tanár, festő- és éremművész, Csurgó város díszpolgára, volt Csokonais diák. Éremalapítványt tett a gimnázium számára, megfestette Soltra Alajos és tanára, Mester Gábor arcképét és emlékéremmel köszöntötte az egyházi iskola újraindulását. A gimnázium előparkjában felállított Dr. Matolcsy Sándor emlékmű bronzplakettje az ő műve, mint ahogy a Széchenyi téri Hild-érem köztéri változata. Megfestette a példaadó előd - Soltra Alajos - arcképét.

In memoriam Kaslik Józsefné Pál Margit

kvtadmin : 2015. 11. 04.
Forrás
Csurgó és környéke
Megjelenés dátuma
Kaslik Józsefné, Margó, leánya emlékére alapítványt hozott létre a kiváló képességű és rászoruló diákok számára. Halálával sem szűnt meg az ösztöndíjak elnyerésének lehetősége, mert erről még életében gondoskodott. Róla emlékezik meg városunk lapjában a szerző.