Festetics György góf

Születési hely
Ság
Születési dátum
1755
Halálozás helye
Keszthely
Halálozás dátuma
1819

Nagyapja, Festetics Kristóf vásárolta meg a csurgói uradalmat és tette meg a hatalmas Festetics-birtok egyik központjává. Az egykori major északi részén állt lakótornyos, még Festetics Kristóf által épített kastélyt 1977-ben lebontották, de az ettől délre levő, György gróf által emelt gazdasági épületek, amelyeket utoljára a Zrínyi Rt. gépműhelyként használt, ma is állnak. Az egykori méregraktár megszűntetése óta látható az a homokkő oszlopokra épült boltíves díszes istálló, amely elkészülte után Somogy első iskolájának adott otthont. A Csurgói Gimnáziumot Festetics György alapította 1792-ben. A ma Városi Múzeumként szolgáló végleges iskolaépületet is az ő pénzén emelték 1794 és 1798 között. Keszthelyi jószágigazgatóját, Nagyváthy Jánost bízta meg az iskola felügyeletével. Megszervezte a bentlakást, tanárlakást épített. Csokonai is nagyra becsülte, az ő tiszteletére kezdte el Vergilius Georgicájának fordítását. Rendszeresen megfordult Csurgón; rész vett Csokonai közismert vizsgáján. 1819 februárjában Nagyváthy temetésén a mai József Attila utcai temetőben megfázott, és néhány hét múlva ő is követte egykori jószágigazgatóját. 1997-ben a Széchenyi téren állították fel egészalakos bronzszobrát, Farkas Ferenc szobrászművész alkotását. 

                                                                                                                                           (Dr. H.J.)