XX. kötet - Bódi Ferenc: A csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium másfél-évszázados története II.

URL
http://info.csurgo.hu/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=65&sobi2Id=193&Itemid=15&lang=hu